Foredrag

Er du på utkikk etter en rimelig, underholdende og overraskende foredragsholder?
Book meg til ditt foredrag!

Jeg kan love deg et foredrag du aldri glemmer!
Jeg har et helt annet perspektiv enn mange andre.
Jeg er yngre, tenker web, tenker stort og nytt.
Du vil garantert få aha-opplevelser og inspirasjon!

Foredragene kan tilpasses din forening eller virksomhet.
Standardforedrag er 45 minutter lange og koster 2000 kr.

Her ser du hvilke foredrag jeg holder:

Derfor rømte jeg landet
There’s something rotten in the state of Norway! Hva får en ung og engasjert nordmann med næringslivskarriere til å rømme landet? I dette foredraget peker jeg på 10 konkrete årsaker til at Norge irriterer mange mennesker til å flytte – og kommer med 5 konkrete råd til dere som ble igjen. Rådene er tilpasset avhengig av hviket fylke foredraget holdes i.

Hadde alle vært som Sandefjord
I mange tiår hadde Norge de samme byene – rundt 50 i tallet. Men i 1995 satte Regjeringen i gang et frislipp som har ført til det totale kaos. I dette foredraget trekker jeg fram 8 utrolige historier fra kommune-Norge. Har du hørt om øya som har fire byer? Byen hvor befolkningen hevder at de er by, mens kommunen nekter? Byen som ikke er større enn et borettslag? I dag har ikke Regjeringen noen som helst kontroll med hvor mange byer vi har. Dette foredraget er lettbent og underholdende, og passer kanskje særlig godt for de litt eldre som husker at de pugget byer på barneskolen.

Åtte oppfinnelser Norge trenger
Norge gjør mange ting på tungvinte måter. Byråkratiet er konservativt, og vi har verken tatt i bruk ny teknologi eller mulighetene åpnere grenser gir til å gjøre ting enklere enn før. I dette foredraget presenterer jeg åtte konkrete oppfinnelser, ordninger, løsninger og dingser som offentlig sektor burde og kunne gått i bresjen for, slik at borgerne får et enklere og bedre liv. Etter foredraget vil du ha fått et innblikk i en framtid hvor mange ting løses på en smartere og totalt annerledes måte enn i dag.

Næringslivets store utfordringer
Norsk næringsliv er i ferd med å gå rett i en vegg. Selv oljebransjen er i ferd med å bli for kostbar til å være lønnsom. Men problemene handler om å så mye, mye mer enn bare kostnader. I dette foredraget peker jeg kort, men konkret på 9 enorme utfordringer for norsk næringsliv og bedriftskultur. Alle utfordringene er krydret med eksempler og fakta som forsterker budskapet. På slutten av foredraget kjører vi en digital avstemning for å kartlegge hvilken av utfordringene flest synes er aller størst.

Ti bud for god hverdagsledelse
Det som er spesielt med Infotjenester er at vi leverer lederhjelp både til konsernsjefene, mellomledere og småbedriftslederne. Alle kan vel være enige om at det er enorm forskjell på IKEA-toppsjefen, mellomlederen i kommunen og daglig leder i det lille rørleggerfirmaet. Men vi har funnet noen fellesnevnere! I dette foredraget presenterer vi våre ti bud for god hverdagsledelse, slik vi mener burde gjelde for ledere på alle nivåer. Så skuer vi i krystallkula og ser på trendene framover, og presenterer ti store lederutfordringer det kommende tiåret.

Digitalsjefen
Er du leder for en liten bedrift i Norge i dag har du sannsynligvis tre store utfordringer: Hvem gjør hva (delegering), tjener vi penger (bunnlinjen) og overholder vi reglene (bokettersyn og personaljuss). Du bruker sannsynligvis en rekke dataverktøy i løpet av en arbeidsuke – deriblant e-post, mobiltelefon og en eller annen form for økonomisystem. I dette foredraget tar vi for oss hvordan du område for område kan bli mer effektiv ved å bruke nye verktøy på mest mulig effektiv måte. Hele veien med utfordringene dine i bakhodet – at du skal være en digitalsjef som lykkes med å delegere, tjene penger og følge regler.

Bli effektiv og populær på nett
Mange bruker nettet i dag, men bruker du det riktig? Jeg tar for meg ulike områder som Google, sosiale medier og e-post og kommer med enkle, konkrete tips til hvordan du kan bruke nettet på en smartere måte som gjør at du framstår bedre, blir oppdatert på det du burde følge med på og ikke kaster bort unødvendig tid på det som ikke er interessant. Foredraget tilpasses gruppa det holdes for – en seniorforening får et annet foredrag enn webgruppa i en forening.

Drømmenettavisen
Nettaviser har forandret seg forbausende lite på ti år. Hvor er innovasjonen og nyskapningen? Hvor er viljen til å lage det innholdet folk vil ha? I dette foredraget peker jeg på en del paradoksale feil med dagens nettaviser, og foreslår en rekke nye elementer som mangler i dag. Foredraget passer nok best for mindre nettaviser, fordi disse har de største mulighetene til å lykkes på nett, men i for stor grad etterligner de store, nasjonale nettstedene i dag. Etter foredraget har du garantert fått med deg inspirasjon til å videreutvikle et nettsted som får langt hyppigere besøk, flere lesere og økt betalingsvilje hos leserne.

Drømmeavisa på papir
Papiravisene har ikke forandret seg mye på 25 år. Det er business as usual og om å gjøre å ikke investere for mye i et døende produkt. Men har man endret papiravisene nok, sett i lys av data- og internettrevolusjonen? Hvordan ville man tenkt om man skulle starte en ny lokalavis i dag, og det ikke fantes papiraviser og etablerte konvensjoner? Seksjon for seksjon i avisen tar jeg for meg hvordan man kan lage en langt mer lesverdig papiravis med lavere produksjonskostnader per side enn dagens papiravis.

Drømmeappen for lokalnyheter
Ipad er et fantastisk medium for «tilbakelent lesing» og avkobling. Teknologien i iOS gjør også at en innebygd app kan oppleves kjappere og mer effektiv enn en mobiltilpasset eller Ipad-tilpasset utgave av den  tradisjonelle nettsiden. I tillegg kan man utnytte innloggingen til å gi hver leser en tilpasset leseopplevelse! I dette foredraget presenterer jeg en banebrytende Ipad-app for lokalaviser, som kan skape store inntekter ved å tilby unikt innhold i delikat innpakning. Etter å ha presentert de seks hovedområdene i appen legger jeg også fram en kort forretningsplan som viser hvordan man kan tjene penger på appen.

Nettstedene vi savner
Det er mye uutnyttet potensiale i måten nettsteder er organisert i dag. I dette foredraget ser jeg på noen områder og nettsteder som fungerer brukerfiendtlig nå, og tegner et visjonært bilde av hvordan nettstedene kunne fungert hvis vi brukere hadde fått drømmenettstedene våre. Noen av nettstedene jeg ser for meg finnes i dag, andre vil kreve samarbeid på tvers, mens atter andre ikke er oppfunnet ennå.

Der nokon kunne tru, at galne folk må bu
På en del områder er Norge utrolig annerledes fra resten av verden. Det er som om kombinasjonen av å være en avkrok i Europa, en småsnodig væremåte og at vi har for mye penger, har ført til at de mest absurde løsninger og rariteter får gro uhemmet. I dette foredraget øser jeg av eksempler fra ulike deler av samfunnet på at Norge til tider er et litt vanvittig land. Her er alt fra eksempler på rar musikksmak og pussige regeltilpasninger til grelle eksempler på at Norge tidvis er det naive landet uten konsekvenser.

Nytt transportsystem i Stor-Oslo
Siden Ruter tok over mye av transporttilbudet i Oslo og Akershus har det vært en voldom passasjervekst. Men mye av problemet er at ytterligere fem fylker og ett län ligger innen en sju mils radius fra Oslo. Bor man uheldigvis ikke i Oslo og Akershus vil man slite med utdaterte, gamle og tungvinte ordninger for å reise kollektivt. For at kollektivtransporten skal vokse videre må hele Østlandsområdet ses under ett. Jeg tar for meg t-banen, regiontogene, trikkenettet, ekspressbusser og bybusser, og sier kort hvilke linjer som bør tilbys, hvem som bør drive de ulike tilbudene og hvilken brukeropplevelse som bør gis i form av priser og månedskortløsninger. Til slutt ser jeg på hva konsekvensene av en helhetlig tankegang kan være for folketallet i de ulike delregionene rundt Oslofjorden.

20 årstall som preget Sarpsborg
En annerledes historietime! Jeg bruker 2-3 minutter på å snakke om hvert årstall, og hvorfor det var viktig. Her går vi hele veien fra 1016 til 2008. Etter timen har du fått historien til en av Norges mest historiske byer fortalt på en lærerik og underholdende måte. Passer like bra for historielaget og pensjonistforeningen som  for ungdomsskoleklassen. Foredraget kan tilpasses slik at man runder av med en digital avstemning hvor alle stemmer over hvilket årstall de synes er viktigst i Sarpsborg-historien.

Sarpsborg – store kjempers fødeland
Til alle tider har storheter kommet fra Sarpsborg-traktene og reist ut i verden og blitt store helter. Ikke alle har blitt profeter i egen by, og noen  av dem som har gjort det stort i Amerika har du kanskje ikke hørt om en gang! I dette foredraget ser jeg på ti enorme personligheter fra Sarpsborg, og begrunner hvorfor de må være med i et foredrag med tittelen «store kjempers fødeland». Foredraget rundes av med en avstemning rundt hvilken av de ti som imponerer forsamlingen mest.

Slik kan Nedre Glomma bli storby med bybane
Skal Sarpsborg og Fredrikstad forbli to mellomstore byer i klasse med Larvik, Hamar og Bodø? Eller er det realistisk at nærheten til hverandre bidrar til at vi utvikler oss til en virkelig storby? I dette foredraget viser jeg hva som skal til for at Nedre Glomma om 50 år har 300.000 innbyggere og er ett av Norges fem virkelige storbyområder sammen med Stor-Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Jeg peker på hvilke muligheter vi må utnytte, hvor de nye innbyggerne kan bo, og hvilket bybanenett som kan utvikles hvis vi klarer å skape en større befolkningsvekst enn i dag.

Slik kunne deres nettsted også vært
Når lot dere sist noen utenfra få frie tøyler til å tenke helt annerledes om hvordan nettstedet deres er lagt opp? I dette foredraget tar jeg for meg nettstedet deres og presenterer idéskisser til hvordan det kunne vært lagt opp på en totalt annerledes måte enn i dag. Sannheten ligger sannsynligvis et sted midt i mellom dagens løsning og det radikale forslaget. Poenget er at det å tenke totalt utenfor boksen er sunt en gang i blant, og mine forslag vil antakelig gi dere som kjenner detaljene nye ideer som er bedre enn både dagens nettsted og forslagene jeg kommer med! Dette foredraget koster dessverre litt mer enn de andre, siden jeg må tilpasse innholdet til din virksomhet. Jeg kan også delta på deres arbeidsmøte/workshop etter foredraget, mot et tillegg i prisen.

Ti fremtidstrender – og hvordan du kan møte dem
Fra 2000 var det ikke lenger jobber til alle i den rike verden. Internett begynte å spise middelklassejobber, mens asiatene overtok arbeidsjobbene. Hvilke fremtidsmuligheter har man i et slikt samfunn. Foredraget ser overordnet på eldrebølgen, seniorpolitikk, integrering, Facebook-generasjonen, fremtidsscenarier, effektiv hverdag (tjenesteinnovasjon), kundedrevet innovasjon, globalisering, miljø, internett og helse – de ti viktigste trendene framover. Krydret med eksempler på jordnære og konkrete forretningsmuligheter disse trendene gir, selv i et samfunn med skyhøy arbeidsløshet og hard konkurranse fra øst.

Skaff en webstrategi som virker
Å lykkes på web er enkelt. Sett mål, skaff trafikk og sørg for å konvertere den til måloppnåelse. Men hvordan skaffe trafikk? Hvordan konvertere? Og har vi satt de rette målene? Der svikter det for de fleste virksomheter. Basert på mange års erfaring som webansvarlig for tusener av daglige besøkende, kan jeg gi dere råd om de store linjene i webstrategien deres. Når dere har lagt en grovskisset masterplan, er det bare å implementere!

Slik lykkes ditt digitale firma i oppstarten
Jeg har satt meg nøye inn i en studie av 650 oppstartselskaper i Silicon Valley. Det viser seg at de som lykkes har noen klare fellesnevnere. Det handler om å gjøre riktige ting til riktig tid. I tillegg er det viktig å være bevisst på hva slags webselskap man er – det finnes nemlig fire typer selskaper med svært ulike suksesskriterier. Sammen går vi gjennom studien og evaluerer sterke og svake sider ved ditt selskap.

Skjærgården som attraksjon nummer 1
Norske regioner lokker med skisport, fjorder, nordlys og midnattssol. Hvor ble det av skjærgården i all denne markedsføringen? Halvparten av Norges 20 største byer ligger i den øyrike skjærgården som omkranser Skagerrak, og her har tre land muligheten til å samarbeide om å skape kystturisme av ypperste klasse. Med særlig fokus på den delen av kysten du er opptatt av, kommer jeg med forslag til et lønnsomt fergenettverk som kan utløse potensialet for næringsutvikling som ligger latent langs kysten.

[contact-form-7 id=»6483″ title=»Bestill foredrag»]

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s