Kategoriarkiv: Vei

Veiprosjektet vi bør satse på

Veier er noe herk. Men enda verre var det at 20 mennesker i året døde på E6 og E18. Derfor var det riktig å bygge motorvei fra Svinesund til Porsgrunn og fra Tusenfryd til Momarken.

Men hvordan kommer man seg fra Fredrikstad til motorveien? Fra Askim til Rygge? Og fra Momarken til Tønsberg? Nettopp. Veinettet i Norge er ikke ferdig. Det gjenstår ett, stort veiprosjekt før Østlandet har et veinett for framtida – og det blogger jeg om her.

De siste årene er det bygd 8 mil motorvei gjennom Østfold.
Fra Moss til Halden og fra Spydeberg til Mysen suser man i 100!

Nå er det mange som vil bygge vei for å løse køer i bykjernene.
Disse køene må løses med tog og buss – ikke asfalt og eksos.

Neste veiprosjekt bør heller avlaste Oslo og binde nye regioner sammen.
Sju mil tverrvei fra Fredrikstad til Askim og Tønsberg til Rygge vil gjøre dette.

Da kan alle dagpendle overalt i Vestfold og Østfold på sikre veier.
Moss Lufthavn Rygge og Kalnes-sykehuset blir mer tilgjengelig for flere.

Det er billig å bygge vei utenfor bykjernene. Mye billigere enn i sentrum.

Dette er Tverrveien
• 3 mil firefeltsvei fra E18 i Tønsberg til E6 i Rygge
• Ny tunnel under Oslofjorden fra Slagentangen til Larkollen
• Ny bro over Glomma i Fredrikstad fra Torp til Dikeveien
• 1 mil firefeltsvei fra Dikeveien til E6 ved Kalnes
• 3 mil trefeltsvei med midtdeler fra Kalnes til Vamma bro i Askim
• Forbindelsen Vamma-E18-Askim sentrum er allerede under utbygging

Vis Tverrveien i et større kart

Se alle utfordringene som løses
• Reduserer rushkøene i Fredrikstad og videre mot Sarpsborg
• Gir Fredrikstad en firefeltsforbindelse til E6
• Østfold og Vestfold danner Norges nest største arbeidsmarked
• En enorm innsparing i reisetid mellom kontinentet og sørlandsskysten
• Den korteste og raskeste forbindelsen mellom indre og ytre Østfold
• Raskest og sikrest mulig vei fra Fredrikstad/indre Østfold til Kalnes-sykehuset
• En god vei fra indre Østfold til Moss Lufthavn Rygge
• Avlaster Skiptvet sentrum og Rakkestad for tungtrafikk
• Bastø Fosen legges ned og Moss frigjøres fra ferjekøene

Derfor er Tverrveien best
• Nye broutbygginger i Fredrikstad sentrum og Sarpsborg sentrum løser ikke det faktum at mye av trafikken ikke hadde trengt å gå innom sentrum
• Østfold, Vestfold og Grenland har totalt flere innbyggere enn hele Akershus, men mangelen på fast forbindelse gjør at Oslo dominerer Østlandet selv om langt flere bor utover i fjorden
• Askim og Fredrikstad/Sarpsborg er befolkningssentrum i hver sin del av fylket, men i dag prioriterer politikerne tverrveier via Hobøl og Rakkestad framfor en kjappest mulig forbindelse mellom E18 og E6 midt i fylket
• Fredrikstad er Norges 6. største by og trenger sårt en trafikksikker forbindelse til E6 – Kalnes-Fredrikstad blir 13 km og vil kunne overta Oslo-trafikken
• Reisetiden fra Askim til Fredrikstad/Rygge vil bli drøyt 30 minutter, mot 50 nå
• Reisetiden fra Sarpsborg til Tønsberg vil bli drøyt 30 minutter, mot 90 nå
• Nye pendlingsstrømmer skapes – Oslo-gryta får velfortjent avlastning
• Et strategisk prosjekt for helseberedskap, næringsutvikling og trafikksikkerhet

Klarte vi å få 8 mil med motorvei på et tiår, klarer vi 7 mil med tverrvei!
Bli forkjemper for å binde Oslofjordregionen sammen du også!

Reklame